Adatkezelési nyilatkozat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Armoniahome Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3795 Hangács, Rákóczi út 25.
Cégjegyzékszám: 05-09-033986
Adószám: 29169205-2-05
Telefonszám: 06 (20) 509-0502
E-mail cím: info@armoniahome.hu
Honlap: www.armoniacons.hu
(a továbbiakban: Társaság)

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
1. a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára
átláthatóan kezeljük.
2. b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük
és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
3. c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
4. d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
5. e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
6. f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait 

1. a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis
a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük,
rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
2. b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és
kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
3. c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez
Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például
honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az
alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

AdatfeldolgozóElérhetőségCímAdatfeldolgozás célja
Rackhost Zrt.rackhost.hu
info@rackhost.hu
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.A vállalkozás webtárhely és domain szolgáltatását
biztosítja.
Brilltax Kft3501 Miskolc, Szemere Bertalan u. 4Könyvelési feladatok ellátását segítik a vállalkozás
számára
Hudák Máté Ferenc EVhudakmate@outlook.com3903 Bekecs, Igazság utca 16/a
Adószám: 66111915-1-25
Webdizájn, karbantartás

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása:
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok
Társaságunk jogos érdeke• IP cím
• a látogatás időpontja
• a meglátogatott aloldalak adatai,
• az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
1 hónap
Regisztráció a honlapon:
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.
Hozzájárulásvezetéknév, keresztnév
e-mail cím
cím
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás:
Cél: kapcsolattartás,
Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük
Hozzájárulásteljes név,
e-mail cím
egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb.
hírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás:
az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.
Hozzájárulásteljes név,
e-mail cím,
telefonszám (nem kötelező)
egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb
direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni,
bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.
A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes
adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a info@armoniahome.hu e-mailcímen kérhet
további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 30 napon belül megküldjük Önnek az
Ön által megadott elérhetőségre. 
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő
információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági
alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.

Az Adatkezelő
– az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
– a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a
személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,
– a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával

korlátozza.,
– az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
– az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján
végzi,amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy
az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon
személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük
van,
– a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus útonfolytatott
bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,
– biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
védelmét.
– A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá,
– a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat
biztonságosan elzárva kell tartani.

2. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon
keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön
internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők
(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését
és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával
ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja
törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb
tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk
az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a
hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását
segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az
Ön hozzájárulását.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével
harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha
sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen
itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

3. További adatkezelési tudnivalók?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a
Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor
fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön
felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink
igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
– a regisztráció törlésével,
– az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
– a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy
felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  30 napos határidővel
vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos
érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is
kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk
bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató
regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve –
szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető
eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

4. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt
marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz
hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz,
hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az
esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy
hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket,
valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6.
§).
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy
külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A
direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását
nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás
visszavonásának. Ez hogy van? mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél 

hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott
célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két
külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.
Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását –
technikai okokból –  30 napos határidővel vállaljuk.

5. A nyereményjátékokról
Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti
feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben
megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről
– tájékoztatást kérhet,
– kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
– tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a
kötelező adatkezelés kivételével),
– bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
– a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a
megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
adatairól,
– azok forrásáról,
– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,
– az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységükről,
– adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint
megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
– az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül adjuk meg
tájékoztatásunkat.
A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést
visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.
A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely
megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről
tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus
úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a
döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása
megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá
az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért
egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett
választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is
fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna
panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében – keresse meg Társaságunkat.

2. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény – (Info tv.)
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)

3. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására,
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos
információk közzététele a https://www.armoniacons.hu/adatkezeles weboldalon
történik.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy az Armoniahome Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. Az Armoniahome Kft. oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények
védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában
történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos
minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki az oldalainkon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti,
azzal egyetért.

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2021. április 13. napjától visszavonásig.

Armoniahome Kft.